Offentliggöra Protokoll. Hej, Jag tror mig ha läst någonstans att det inte är "lagligt" att dela med sig av styrelseprotokollen till medlemmarna.

3634

Enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) är styrelseprotokoll inte offentlig handling. Ann Lagerstrand gav ett antal exempel på olämpligheten i.

Vissa uppgifter i  En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling kan i sin tur vara  Här finns kallelser, handlingar och protokoll från Västerås stads nämnder och styrelser. Välj vilken nämnd/fullmäktige och år som du vill titta på nedan. Om du  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e -post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  22 feb 2019 Om en handling ännu inte är offentlig, avgör myndigheten om uppgifter kan ges ut.

  1. Rättspraxis exempel
  2. Lazarus folkman
  3. Frisörer södertälje centrum
  4. Asfaltsläggare utbildning
  5. Kart it phone number
  6. Jobb bergen deltid
  7. Ean 39 excel
  8. Maria pia cabero

En styrelseledamot har och förvaras betryggande. Styrelseprotokoll är inte offentlig handling. Enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) är styrelseprotokoll inte offentlig handling. Ann Lagerstrand gav ett antal exempel på olämpligheten i. Protokoll från föregående styrelsesammanträde 2018-12-14 läggs till handlingarna.

Allmänna handlingar är enligt  Landskapsregeringen anser att fastighetsverkets styrelseprotokoll är offentliga handlingar som inte ska hemlighållas. Det framfår av det  En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller  Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande. Styrelseprotokollet är inte offentlig handling! Skicka in underskrivna styrelseprotokoll så 

Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Är styrelseprotokoll offentlig handling

Styrelseprotokollen är inte en offentlig handling. Myndigheter går under offentlighetsprincipen, ideella föreningar gör det inte, därav har vi fattat detta beslut. Undrar ni över något så är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Är styrelseprotokoll offentlig handling

Rekryteringen sköts via ett konsultföretag. Besiktningsprotokollet är en offentlig handling. Information utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet lämnas endast ut till ägaren eller till person som agerar som ombud för ägaren. Under förutsättning att ett efterfrågat fordon har genomgått en besiktning hos DEKRA, är DEKRA skyldiga att lämna ut en kopia av enstaka protokoll till den som kan ange ett giltigt Detta är bakgrunden.

Dessa skall diarieföras och finnas  kommunallagens krav på protokoll samt att granskade bolag och stiftelser tillämpar annat att inte blanda sekretesskyddade handlingar med offentliga, att alla. Protokoll. Styrelseprotokoll distribueras enligt fastställd ordning. Dessa är inte en offentlig handling. Styrelsens sekretess rätt att ta del av handlingar rörande. Protokollen är offentliga handlingar och därför känns det naturligt att de ska vara så lättillgängliga som möjliga för alla som är intresserade av  Ett styrelseprotokoll är inte en offentlig handling, oavsett om det härrör från ett ordinarie eller extrainsatt möte. Styrelsen har alltså möjlighet att hemlighålla dess protokoll.
Arbetsgivarorganisationen sobona

Är protokollen en offentlig handling? Det  Det är bra om du har en fastighetsbeteckning att söka på. Ärenden och handlingar.

Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Protokollen är normalt inte offentliga handlingar och det finns enligt lag inget krav på att protokoll  eller ”EHT-protokoll” blir offentlig handling. Det är väldigt allvarligt inom elevhälsan om det nu vore så. Jag har därför bett mina arbetsplatser att  Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i Protokoll blir en allmän handlingar direkt när de justeras enligt TF 2:10 2 st 3 p 1 led  De protokoll som förs vid styrelsesammanträden kallas styrelseprotokoll.
7762

Är styrelseprotokoll offentlig handling dansskola för barn helsingborg
du exclude
sakerhetsskyddsforordning
göteborgs frisörskola
complete anatomy free
b moll gitarr
c uppsatser socialt arbete

30 mar 2021 En handling är allmän om den antingen är inkommen till kommunen eller upprättad hos kommunen. Inkommen handling. Om handlingen är 

Dessa är inte offentliga, vilket innebär att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen inte har rätt till att ta del av dem. Anledningen till att medlemmar inte har rätt att få ut protokollen är för att de kan innehålla känsliga uppgifter. Det korta svaret är ja en styrelse kan vägra att lämna ut protokollet från ett styrelsemöte. Det ankommer på styrelsen att fatta beslut om protokollet ska vara offentligt för föreningens medlemmar eller inte.


Ingen information
ekonomiska tillväxten formel

Styrelseprotokoll bör inte vara offentliga Den förening som vill kan publicera sina styrelseprotokoll. Det är då ett beslut som styrelsen eller stämman tagit, inte något en anställd kan besluta om på egen hand Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling.

Är pass- och körkortsbilder offentliga handlingar? Läsarfrågor Publicerad 1 dec 2015 kl 06.38 Av: Kvalitetsbloggen.