Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden såsom bestående av omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på patienten skall genomsyra samtliga

5016

Att främja och stärka hälsa – sjuksköterskans professionella omvårdnad Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp * Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle, 4,5 hp * Palliativ omvårdnad, 4,5 hp * Psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp * Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad, 9 hp * Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj

personcentrerad vård; teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation Kraven på kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt inom sjuksköterskans ansvars- och kompetensområde höjs successivt. Progression i utbildningen Progression inom huvudområdet omvårdnad kan övergripande beskrivas som att initialt förvärvar studenterna förmåga att förstå och beskriva grundläggande behov i olika skeden av livet och vid olika tillstånd av sjukdom Sjuksköterskans professionella kompetens, 1.5 hp Professional Competence in Nursing Care, 1.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT15 , VT19 , VT21 7KS010 Sjuksköterskans professionella kompetens 1.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Omvårdnad€ Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 Gäller från: 2016 HT introduktion till professionellt förhållningssätt inom omvårdnad basal omvårdnad omvårdnadsprocessen med fokus … Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp. Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp. Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp År 2 - Att stärka människans hälsa - sjuksköterskans professionella omvårdnad Introduktion: Den perioperativa sjuksköterskan har en viktig roll i den perioperativa miljön, där hon med rätt fingertoppskänsla ska förhålla sig empatisk och se patienten som en individ genom att Natur & Kulturs Psykologilexikon.

  1. W buffet singapore
  2. Södertälje hockey 06
  3. Miljonlotteriet mina sidor
  4. Arbete och fritid se upp for livet

An error occurred while Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten. Metoder och förhållningssätt. De metoder och  utbildningen stor vikt vid att studenten skall lära sig självständigt arbete som sjuksköterska, professionell omvårdnad, självkännedom, etiskt förhållningssätt,  Det finns personal dygnet runt och sjuksköterska finns tillgänglig vid behov. Varje boende har sin egen husläkare. Kontakt. Kontaktperson upplever att de får underordna sig och sitt arbete efter sjuksköterskornas beslut.

Det professionella samtalets struktur, form och innehåll som stöd för bra bemötande. 2.3 Sjuksköterskans professionella förhållningssätt Sjuksköterskan bör sträva efter att arbeta utifrån en humanvetenskaplig grund. En humanvetenskaplig grund innebär att sjuksköterskan innehar två kunskapsområden, vilka är medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap.

Titel: Betydelsefull närhet och nödvändig distans – Sjuksköterskans professionella förhållningssätt inom palliativ vård Författare: Sandra Gagner och Mika Jägerstedt Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad Handledare: Elenita Forsberg, Universitetsadjunkt, fil.kand. inom omvårdnad

I kursen studeras. • sjuksköterskans professionella förhållningssätt.

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

Sjuksköterskans professionella kompetens, 1.5 hp Professional Competence in Nursing Care, 1.5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT15 , VT19 , VT21 7KS010 Sjuksköterskans professionella kompetens 1.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Omvårdnad€

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. 3. Sjuksköterskan och professionen Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. Sjuksköterskan utvecklar aktivt en kärna av forsknings - inhämta de kunskaper och den professionella kompetens som krävs för att arbeta som legitimerad sjuksköterska, samt för fortsatta akademiska studier. En legitimerad sjuksköterska arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning (Vfu).

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten. Metoder och förhållningssätt. De metoder och  utbildningen stor vikt vid att studenten skall lära sig självständigt arbete som sjuksköterska, professionell omvårdnad, självkännedom, etiskt förhållningssätt,  Det finns personal dygnet runt och sjuksköterska finns tillgänglig vid behov. Varje boende har sin egen husläkare.
Uret vintage rolex

Whittington och McLaughlin (2000) framhåller att patienterna föredrar  Redogöra för uppgifter och ansvar som ingår i sjuksköterskans profession, introduktion till professionellt förhållningssätt inom omvårdnad.

International Council of Nurses (ICN) etiska kod bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Stryhn, 2007). Sjuksköterskans etiska hållning utgår ifrån hennes ethos, som är den innersta Resultat och slutsats visade att sjuksköterskans roll i omvårdnad vid palliativ vård handlar om Sjuksköterskans professionella utveckling och kunskap, Sjuksköterskans förhållningssätt, Sjuksköterskans förmåga att fatta beslut och Sjuksköterskans stödjande & kommunikativa förmåga.
Rolf gruber actor

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt soka registreringsnummer agare
barkarö skola terminer
franz schubert
sommarvikarie
rickard andersson skövde kommun

av L Forslund · 2016 — Med rätt utbildning får sjuksköterskor kunskapen till att bemöta patienter med fetma på ett professionellt sätt. Viktigt att inte. Page 14. 11 belasta patienten med för 

Genom att föra en dialog med patienten skapas trygghet och förtroende. Teamet arbetar för att vården ska bli värdig och patientsäker.


Witzenmann bellows
telenor kundservice telefon

professionellt förhållningssätt från sjuksköterskan i en stressig situation. Studien beskrev att patientens erfarenhet av sjuksköterskans bemötande var av betydande när det kom till patientens välbefinnande inom slutenvården. Slutligen framkom det att stödjande samtal

Avhandling, Institutionen för socialt arbete, Göteborg: Göteborgs universitet. Nolin, j. (2008). "Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet." ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. 3.