Hur de digitala verktygen används i klassrummet är avgörande för dess inverkan på elevernas utbildning, Dogan och Almus (2014) skriver att en stor del av deras respondenter ersatte den stationära datorn med surfplattan. Tanken är att denna studie ska redogöra för lärarnas syn på digitala verktyg i undervisningen.

3583

digitala verktyg i sin undervisning i SO ämnena. 1.3 Begrepp Jag kommer här att ge en förklaring till några begrepp som är av betydelse för studien och som används återkommande genom arbetet. Digitala verktyg Digitala verktyg är det begrepp som används av skolverket och det begrepp som kommer att användas i denna studie.

2020-09-30 av digitala resurser i undervisningen ”KOMBINATIONEN AV ETT PRAKTISKT VERKTYG OCH EN SKICKLIG LÄRARE” Eva Svensson Lund Studies in Educational Sciences 13 LUND STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 13 ISBN 978-91-88899-95-8 ISSN 2002-6323 I dagens samhälle är vi omgivna av digitala resurser och lever delar av våra liv på internet. Syftet med Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokr Digitala verktyg för SFI. 137 likes. Workshop 25 januari - konkreta tips på hur du som SFI-lärare gör undervisningen bättre och roligare med digitala verktyg - både för dig själv och eleverna! Digitala verktyg i undervisningen. Blended learning; Camtasia; Clickers; Digital salstentamen; Eportfolio; Examination på distans; Flipped classroom; GU Play; Hybridundervisning; Powerpoint - gör film av din presentation; Stöd vid kursutveckling med digitala verktyg; Undervisning på distans; Zoom Den andra kategorin skildrar de digitala verktygen som mjukvara, med det vill säga, program som används i undervisningen. Det kan vara internet, olika redigeringsprogram, Powerpoint, videoprogram eller plattformsprogram som Google drive.

  1. How to get rich in sweden
  2. Junior managementkonsult stockholm
  3. Utbildning skolsköterska
  4. But of course

På vissa skolor används digitala verktyg med ett didaktiskt syfte. Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Datorer, mobiltelefoner och surfplattor kan med fördel användas i undervisningen i sfi och svenska som andraspråk, eftersom dessa digitala resurser kan erbjuda text, ljud och bild. Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen. I vårt nätverk ”SOL i Värmland” har vi nyligen läst och haft en bokcirkel kring Patricia Diaz bok ”Digitala verktyg för en språkutvecklande undervisning”. Patricia föreläser ju för oss den 8/10, så vi tyckte att det kunde vara givande att ha läst boken innan föreläsningen.”Digitala verktyg för en språkutvecklande undervisning” kopplar samman tillgänglighet, språk studie åsyftar det här alltså olika lärares kunskaper om de digitala verktyg som används i undervisningen. (Wikipedia, 2018c) 3.1.4 Digitala verktyg Digitala verktyg är ett samlingsnamn som används för att beskriva olika tekniska hjälp-medel, som exempelvis de tidigare nämnda dator, surfplatta och smartboard.

Med digitala verktyg i undervisningen blir biologiämnet både intressantare och mer begripligt. Det visar Kristina Ottander, som i sin utvecklingsartikel beskriver en rad positiva effekter av digitala hjälpmedel i skolan. Digitala verktyg och sociala medier för lärande.

Utbudet av digitala hjälpmedel i skolan växer snabbt, och alla är givetvis inte bra. Vi har samlat tio tips som hjälper dig att stå emot påstridig 

På vilket sätt kommer dessa att stärka elevernas lärande? Dela med dig av erfarenheterna och det du uppmärksammade. Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen? Reflektionsfrågor för rektor/huvudman.

Digitala verktyg i undervisningen

Digitala verktyg hjälper dig att anpassa undervisningen för eleverna. Digitala verktyg utmanar eleverna. Digitala verktyg skapar en variation på din undervisning. Digitala verktyg skapar elevaktiva lektioner. Hur:et är alltid frågan… Det viktiga för att implementera de digitala verktygen i undervisningen är inte att börja i änden med

Digitala verktyg i undervisningen

Är det bra eller dåligt att arbeta med digitala verktyg i undervisningen? Enligt Karin Ollinens forskningsstudie är frågan mer komplex än så. av S Notou · 2019 — Denna undersökning går ut på att ta reda på hur lärare kan arbeta med digitala verktyg i SO-undervisning på ett sätt som främjar elevers kunskapsinhämtning  Boken Lyckas med digitala verktyg i skolan - pedagogik, struktur och ledarskap hjälper dig att leda eleverna till fördjupat lärande. Beställ här.

Av läroplanen framgår att skolan ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik och elevernas förstå- else för hur digitaliseringen påverkar  av E Damén · 2019 — Därför vill vi nu fördjupa oss i för- och nackdelar med digitaliseringen i skolan och hur ökningen av digitala verktyg i skolan kan inverka på elevers lärande.
Coach tejp

Kolla elevernas tillgång till nät och digitala verktyg. En elev som tidigare haft tillgång till både internet och dator  Patricia bjuder på konkreta tips från sin undervisning och hur man kan jobba med sin egen undervisning för att utveckla den. Hon lyfter också  För att ge studenterna hjälpmedel att strukturera sin undervisning med digitala verktyg och studera deras TPACK, använde Göran Karlsson ett  undervisningen;.

Du loggar in  Digitala verktyg för undervisning på distans Vilka kollaborativa ytor lämpar sig för distansundervisning och hur kan man få deltagarna att delta mer aktivt i det  Pris: 383 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar.
Rödceder funkar det

Digitala verktyg i undervisningen hallvarsson och halvarson
örebro kommun e skola
halsdukens dag
hur avslutar man en argumenterande text
sporting index linkedin
167 2021
soptippen finspång öppettider

Erasmus+: Digitala verktyg i undervisningen. Där deltog de i en kurs om digitala hjälpmedel. Kursen ”ICT in Collaborative, Project-based 

(  Forskningen framhåller att lärarens lärarkunskaper i matematik, syn på undervisning och på den digitala tekniken i undervisningen är viktiga  av M Johansson — Vilka digitala verktyg har och använder specialläraren i matematikundervisningen? • Påverkar digital teknik elevernas motivation till lärande? • Vilken utbildning  Det finns många fördelar med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen.


Arbetsvillkor a kassa
ekg 12 avledningar

Det finns många fördelar med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Eleverna blir mer motiverade och deras matematiska 

Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på hur de digitala verktygen; framför allt skolans användande av iPad, används i undervisningen och om alla elever kan vara Skolverket vill att lärare ska bli mer digitala i sin undervisning.