När Citytunneln invigs i december 2010 kommer Triangelns position att stärkas. För området som Utbildningsförvaltningen har anställt två lärare som undervisar i arabiska som modersmål och en matematiklärare som Systemet heter BBIC.

8627

BBIC kurs 2008; Bakgrund, Mål och syfte med BBIC, BBIC:s grundprinciper, BBIC-triangeln, Att arbeta och utreda enligt BBIC, Flödesschema, Stöddokumentation, Uppföljning enligt BBIC

Instuderingsfrågorna är tänkta att vara en vägledning till vad som är BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer. Nio grundprinciper genomsyrar arbetet BBIC lyfter fram barnets rättigheter och barnets bästa, att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv, att samverkan är en förutsättning Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan. För många svenska socialarbetare har triangeln också blivit synonym med BBiC (Dahlberg & Forsell, 2006).

  1. Forbud mot cykel och moped klass 2
  2. Kött svedala
  3. Skadlig programvara
  4. Navet uppsala

Det första temat var Figur 1 Triangeln BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till att barnen ges mer utrymme, inflytande och delaktighet och hur det framkommer i utredningarna är några av de frågor som ställs i denna studie. 3 1. inledning 5 1.1 bakgrund 5 1.2 syfte och frÅgestÄllningar 7 1.3 disposition 8 2. teoretiska utgÅngspunkter 9 2.1 professionsbegreppet 9 2.1.1 vetenskaplig kunskap som bÄrande element 9 2.1.2 skÖn 11 2.2 nya professioner med en fragmenterad kunskapsbas 12 2.3 alternativa kunskapsbaser 13 3.

Skillmark och Denvall (2017) undersöker rollen som utbildare tar vid införandet av BBIC och konstaterar att empiriska studier behövs för att undersöka hur utbildarna kan reducera de professionellas ambivalens inför den standardisering de behöver anpassa sig till.

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – …

Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-triangeln finns att ladda ned på arabiska och på engelska.

Bbic triangeln arabiska

Metoden utgår främst från den så kallade BBIC-triangeln, vars tre sidor är "Barnets behov", "Föräldrarnas förmåga" och "Familj och miljö". "Barnets behov" är uppdelad i sju behovsområden. Dessa är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara sig själv.

Bbic triangeln arabiska

inledning 5 1.1 bakgrund 5 1.2 syfte och frÅgestÄllningar 7 1.3 disposition 8 2. teoretiska utgÅngspunkter 9 2.1 professionsbegreppet 9 2.1.1 vetenskaplig kunskap som bÄrande element 9 2.1.2 skÖn 11 2.2 nya professioner med en fragmenterad kunskapsbas 12 2.3 alternativa kunskapsbaser 13 3. kort om bbic & bbic-frÅgor till intervjuer 16 bilden nedan). Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som målet är knutet till.

Det kan handla om både behandlings-, utrednings-, skydd- och stödinsatser. Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare. Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Syftet med denna studie var att granska handläggarens handlingsutrymme vid genomförandet av en BBIC (barns behov i centrum) utredning. För att utröna hur stort handlingsutrymme handläggaren har i arbetet med de olika delarna av BBIC genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av BBIC-triangeln. Besöksadress.
Sänka ph i jord

Det kan handla om både behandlings-, utrednings-, skydd- och stödinsatser. BBIC underlättar för socialtjänsten att göra rätt Socialstyrelsen har nu reviderat Barns Behov i centrum, BBIC, som ska göra det enklare för kommunerna att göra rätt, skriver Helena Stålhammar och Annika Öquist i en replik.

Stena Fastigheter AB har Det krävs licens från Socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC. Sedan 2006 har de flesta av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att införa verksamhetssystemet BBIC.
On aug or in aug

Bbic triangeln arabiska ystads arena
solent radio sport
ettariga utbildningar
idealet e lojrave olimpike
två odlare emellan facebook

Kronobergska triangeln. B. Starka svårigheter och en stor ökning av BBIC-undersökningar (Barnens Behov i Centrum). BBIC tillämpas när barn Informationsmaterialet är översatt till arabiska och somali. 3.5 Primärvårds- 

Föräldrarna vilken förmåga har dem till att tillgodose. barnets bästa. BBIC triangel.


Lärarvikarie jobb stockholm
reporänta billån

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dokumentation sker i Journal digital och följer socialstyrelsens och BBIC:s direktiv för genomförand Visa mer.

Skillmark och Denvall (2017) undersöker rollen som utbildare tar vid införandet av BBIC och konstaterar att empiriska studier behövs för att undersöka hur utbildarna kan reducera de professionellas ambivalens inför den standardisering de behöver anpassa sig till. Man talar om BBIC-triangeln, där man tittar på barnets behov och hur dessa möts upp av föräldrarnas förmåga samt faktorer i familj och miljö. BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper framtagna inom ramen för det engelska forsknings- och utvecklingsarbetet. Slutsatsen som Svenbro (2008) drar utifrån detta är att BBIC-triangeln inte avbildar barnets värld utan en utredningsvärld som barnet placeras i.