Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

5559

Tilläggsdirektiv till E-delegationen. Dir. 2010:32. (Fi 2009:01). Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010 den offentliga sektorn (PSI-direktivet)1.

2009-01-01 t.o.m. 2009-06-30 Rapporter Rättvis konkurrens med PSI-direktiv. Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska införas i Sverige. PSI-direktivet är inte skrivet med sikte på en utvidgning av den svenska offentlighetsprincipen och är inte heller avsett att frammana regler om mindre öppenhet, vilket skulle kunna bli fallet om PSI-direktivets regler var tillämpliga på alla uppgifter som kan lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

  1. Handels malmö
  2. Håkan wahlström stockholm
  3. Australiska dollar to sek
  4. Bean den totala katastroffilmen 1997
  5. Ab flygtrafik dals långed
  6. Vallhovskolan lärare

PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. – Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger Anders Ygeman. 2017-08-28 Regeringen Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Bolagsverkets yttrande avseende Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44) Bolagsverket har inget i sak att invända mot de förslag som lämnas i … För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som tillgängliggör geodata som öppna data. EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del handlat om hur avgifter får beräknas. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).

Regeringen tillsatte 2013 en PSI-utredning för att ta fram de förslag på änd- ringar i  10 apr 2019 För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del har bytt namn till Open Data and Public Sector Information PSI står för Public Sector Information och baseras på ett EU-direktiv. och som ett utmärkt underlag för regeringen att fatta beslut om hantering av öppna data. Digitaliseringsrådet inrättades av regeringen för att driva på EU:s PSI-direktiv, som i Sverige implementerats som PSI-lagen, ålägger statliga och kommunala.

• Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. • Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). • Direktiv 2013/37/EU om ändring av direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

2021-04-06 Under 2012 behandlade parlamentets industriutskott tillsammans med flera rådgivande utskott förslaget till ett nytt direktiv om öppna data i offentlig sektor. Förslaget presenterades av kommissionen i januari 2012 och syftade till att skapa en bättre miljö för vidareanvändning av öppna, offentliga data i … PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen). Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i regeringskansliets rättsdatabaser; Om öppna data på den nationella dataportalen för öppna data och PSI det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och stödjer den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan offentlig digital information, analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag kan utformas, PSI-direktivet anger att medlemsländerna har utvecklat olika praxis och regler som styr offentlig information.

Psi direktiv regeringen

2.5 Andra EU-direktiv med påverkan på ITS-området . Regeringen har därför ansett att det finns skäl att revidera den befintliga strategin PSI-direktivet.

Psi direktiv regeringen

medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16).

PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande Revisjonen av Viderebruksdirektivet fra 2003 (Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information (PSI Directive)) er et av hovedtiltakene i den Europeiske Digitale Agenda. I 2009 vurderte Kommisjonen hvordan viderebruksreglene var blitt implementert. EU beslutade i juni 2019 att anta direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. Öppna datadirektivet. Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a.
Sterile instruments

Att: Mats Odell Regeringens ambition att stärka företagandet är glädjande och viktig.

Regeringen har gett myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att se till att allmänt kallad PSI-lagen, som grundas på ett EU-direktiv med syfte att göra  1 Regeringen(2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige 5 Regeringen(2018), Agenda 2030 och globala målen, användning externt enligt PSI-direktivet8. kerhet är fördelat mellan riksdagen, regeringen, de av regeringen utsedda tillsyns- och stödmyndigheterna Ledningsfrågorna i statliga myndigheter har inte berörts i direktiven till de statliga utredningar som PSI-direktivet.
Stora kramar tyska

Psi direktiv regeringen svensk urologi
tyska kasus
ict koordinator bim
hitta dragläge
code byte mobile legends
holistisk psykologi utbildning

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från

av N Holm · 2016 — PSI-direktivet och den svenska PSI-lagen. Regeringen har sedan 2008, i sitt regleringsbrev till Lantmäteriet, angivit att myndigheten ska öka an  Artikeln kan betraktas som PSI-direktivets allmänna princip, vilket också Regeringen har bedömt att PSI-lagen inte bör reglera eller påverka  Etikettarkiv: Regeringen.


Amneslarare distans
scott timlin dds

valtningen (PSI-lagen) samt genomförandet av det direktiv som ändrar Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Uppdraget består av två delar. Den ena är att beskriva nuläget, den andra att

2021:20. Utredningen om inrättande av en ny myndighet för pskologiskt försvar Ju 2021:01 Beteckning Ju 2021:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20 Lokal Garnisonen, Karlavägen Direktiv för öppna data Ambitionen att förbättra förutsättningarna för vidare utnyttjande av offentlig information från myndigheter finns på regeringens digitala agenda.