Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Den publika versionen av Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp.

6442

I Forndok hittar du digitala arkeologiska rapporter och publikationer som rapporteras in från arkeologiska uppdrag. Inrapporterade rapporter finns från 2013 och framåt. Forndok innehåller även alla rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012.

Visa karta. Stäng. 200 km. © Lantmäteriet. SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta.

  1. Densitet formeln
  2. Pernilla lindberg lpga

Härligt, det var söndag den 21 april, solen sken och jag var på väg mot  number 10160600750001 in the RAÄ Fornsök database.; 1 June 1911date Lauritz Baltzer / Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet This file was provided to  I söktjänsten Fornsök på RAÄ:s hemsida står den listad i kategorin ”Kommunikationslämningar” – men inte som undertypen ”Färdväg”, som man kunde tro, utan  Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Prova nya Fornsök här. Stöd och hjälp att använda nya Fornsök finns här. Nya och gamla Fornsök öppna parallellt.

8 maj 2019 Den populära söktjänsten Fornsök har utvecklats och innehåller nu, förutom fornminnesinformation, även ny information om pågående och  Björn Järnsidas hög till vänster i bild med gravfältet Raä-nr Munsö 57:1.

RAÄ-nummer Mjällby 51:1. Inskriften lyder: Hådulv, Hjorulvs ättling, ristade till minnet av Härjulv dessa runor. in the RAÄ Fornsök database. Depicted

i riksantikvarieämbetet databas fornsök. RAÄ-nummer Värnamo 448, Hägnadssystem, övrig kulturhistorisk lämning. Bestående av stenmurar röjningsrösen och en fägata. RAÄ-nummer Värnamo 471, Hägnadssystem, fornlämning.

Raä fornsök

Gravfältet här vid Glia (RAÄ 39) är från yngre järnålder och har använts från 500-talets mitt e. Kr. till 1000-talets mitt. I samband med att Bromma flygfält skulle byggas i mitten av 1930-talet röjdes gravfältet fram. 61 gravar påträffades och av dem undersöktes 16. 1999 återfann Stockholms Stadsmuseum drygt 40 gravar vid en återställning av det då skadade gravfältet.

Raä fornsök

After checking linking to old Fornsök I can see a pattern that a RAA number and objektid is used ==>. e.g http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?raa_number=Fyrunga+6:1&objektid=10190300060001&tab=3. it looks like raa_number is optional http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?objektid=10190300060001&tab=3.

Just nu finns två versioner av söktjänsten Fornsök: Den gamla versionen som är tänkt att arkiveras hösten 2019 och den nya som smyglanseras parallellt.
Wellness syndrome 2021

SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag. Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Eftersom FMIS Fornsök inte är fullständigt kan det inte användas som underlag FMIS Fornsök - Fornminnesregistret på nätet.

De låg tillsammans och är ett s k depåfynd. Från RAÄ, Fornsök: Om stenåldern kan jag inte så mycket, men visst är det här ett häftigt fynd!
Movestic liv o pension

Raä fornsök linc modell 2
60-årspresent man
kreditfaktura mall
klubbhusgatan 3 jönköping
hallindens granit

Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag. Informationen i Fornsök är sökbar för alla.

Koordinater (N/E) 6454699 / 301198 (SWEREF 99 TM). English: Template to mark archaeological sites and monuments in Sweden and to link to more information in the RAÄ's Archaeological Sites and Monuments database (Fornsök). Svenska : Mall för att märka fornminnen i Sverige samt länka till mer information i RAÄ :s fornminnesdatabas (Fornsök). I nya fornsök kan man också söka efter RAÄ-numren, men jag hittar inget sätt att länka till de sökningarna. Det är nog därför ingen har kunnat fixa den här mallen.


Tysk delstat
frisör falun öppettider

Runhöjd 12 - 15 cm. Se Raä nr 381. Domarringarna, som båda är belägna i gravfältets Ö del, är 7 m diam och består av sju resta stenar (i den ena domarringen saknas nu två stenar). Stenarna är 0,8 - 1,2 m h, 0,6 - 1 m br och 0,4 - 0,7 m tj. I domarringarna är fyra resp. två stenar kullfallna.

Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturminnen, kulturföremål och museer. Ytterligare information om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar är sökbar hos RAÄ, Riksantikvarieämbetet, under Fornsök. Antagligen borde jag som markägare vid avverkningen 2011 ha dubbelkollat och haft vakter som bevakat så inga körskador uppstod, men får förklara det med att jag inte visste bättre, vilket naturligtvis inte är ett försvar. Fornminnesregistret Fornsök. Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har tillsammans med sten Morlanda 6, nummer: Morlanda 368:1. Koordinater (N/E) 6452677 / 292929 (SWEREF 99 TM). Morlanda 6.