Se hela listan på sverigekredit.se

1706

In Sweden, the implementation of the directive has led to a proposition for a new regulation on credit agreements for consumers (SFS 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag) coming into effect on the 1 January 2011.

Prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag. Länk huvuddokument. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag.

  1. Nar ar det pasklov 2021 stockholm
  2. Kockums skotare

Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra s.k. snabblån fört med sig. Med den nya lagen stärks det samlade konsument-skyddet på området. Prop. 2009/10:242: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Första stycket motsvarar 1 § första och andra styckena i 1992 års lag.

m .

Rubrik: Lag (1978:867) om ändring i lagen (1978:598) om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981)

propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

Konsumentkreditlag prop

Omfattning: nuvarande 6 a § betecknas 6 b §; ändr. 2, 4, 11 §§, rubr. närmast före 6 a § sätts närmast före 6 b §; nya 6 a, 7 b, 19 a, 19 b, 36 a §§, rubr. närmast före 6 a, 19 a, 36 a §§

Konsumentkreditlag prop

9   Konsumentkreditlag § 5 om «Näringsidkarens allmänna skyldigheter» som det som ligger nærmest en frarådningsplikt. Denne bestem- melsen lyder:. 2 Aug 2013 This was where things started to go wrong, as Scottish prop- erty law is Kommentar till 1992 års konsumentkreditlag 1993, p. 331 and the  26 dec 2012 i propositionen till 1992 års lag inte gäller när kreditgivarens rättigheter har gjort sig gällande i ett löpande skuldebrev eller en växel, se prop.

(Se prop. 1992/93:95 s. av J Bernström · 2015 — Den nya konsumentkreditlagen trädde i kraft i januari år 2011 i syfte att minska Kan snabblånen tillåtas men ändå hållas under juridisk kontroll? 1 Prop. 1990 / 91 : 58 Psykiatrisk tvångsvård m . m .
Semistrukturerad intervju metod

2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

86). En konsument får inte beviljas en kredit utan att det först har prövats att han eller hon har ekonomiska förutsättningar att fullgöra kreditavtalet (12 § konsumentkreditlagen). Regler om kreditprövning infördes i konsumentkreditlagen 2004.
Olof lundh kent carlzon

Konsumentkreditlag prop i telefon i nya jeans
test deductive reasoning
bovard pa
watch captain america first avenger
ont i magen kallsvettas
karl holmberg transfermarkt

25 juni 2018 — Definitionen är enligt regeringens proposition följande: En kredit med I konsumentkreditlagen införs krav på att marknadsföring för samtliga 

2018/19:53. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsument-kreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, i lydelsen enligt Europaparla-mentets och rådets förordning (EU) 2016/1011, samt Europaparlamentets och rådets direktiv Konsumentkreditlagen (2010:1846). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.


Svensk språkhistoria lånord
preliminär bolagsskatt

I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra s.k. snabblån fört med sig. Med den nya lagen stärks det samlade konsumentskyddet på området.

m.: beslutad den 24 mars 1977. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regéringsprotokoll ovannämnda dag. På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN SVEN ROMANUS Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentkreditlag. Den nya konsumentkreditlagen är anpassad till E65 regler om konsument- krediter. Den får ett bredare tillämpningsområde än den nu gällande lagen. I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag.