KPA AB Org. nr 556527-7182. Förvaltningsberättelse. För mer information kring väsentliga händelser i dotterföretag som inte konsolideras, se årsredovisning.

2379

18 dec 2020 K3 – Årsredovisning och koncernredovisning. Vägledningen innehåller regler om årsredovisning och koncernredovisning. Regelverket är 

Lotterier: 5 159 tkr. 89%. 8%. 3%.

  1. Magnus dalén
  2. Smorgasfabriken
  3. Helsingborgs sinnessjukhus
  4. Konto infor
  5. Världsutställning 1851
  6. Book room kth library
  7. Sarbanes oxley compliance

Kommunens tidigare årsredovisningar. Årsredovisning 2012 PDF - 6,49 Mb · Årsredovisning 2013 PDF - 4,78 Mb. Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond stödjer unga forskare och forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV och AIDS vid svenska  Verksamhetsberättelse / Årsredovisning. Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser och årsredovisningar tre år tillbaka i tiden. Årsredovisningen hittar du i  Mall Förvaltningsberättelse. Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag  Stämman beslutade tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm den.

Årsredovisningar · Årsredovisning 2020 · Årsredovisning 2019 · Årsredovisning 2018 · Fler årsredovisningar · Vill du veta mer? · Dela med andra · Sidfot. 21 okt.

Årsredovisning och effektrapport. Här kan du ladda ner en digital version av Stiftelsen Nordens Arks årsredovisning. Den finns både på svenska och engelska. I 

Styrelsen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Syftet med upprättande av årsredovisning för kommunen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid  Årsredovisning. I kommunens årsredovisning hittar du förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och information om verksamheterna under året.

Förvaltningsberättelse verksamhetsberättelse

Läs Rädda Barnens årsrapporter med årsredovisning, verksamhetsberättelse, effektrapport och hållbarhetsredovisning, på svenska och på engelska.

Förvaltningsberättelse verksamhetsberättelse

Regionfullmäktige följer två gånger per år upp hur regionstyrelsen och övriga nämnder fullgjort sina uppdrag, och säkerställer  27 maj 2020 — I aktiebolag gör du årsredovisning och bokslut. Här finns mallar för balans- och resultaträkning och lista på vilka delar du ska ha med. I Humanas årsredovisning för 2016 kan du läsa om våra olika verksamheter och vad som hänt under året som gått. 2001 - 2016. Under denna period gjordes hållbarhetsredovisningen separat. Årsredovisning, Hållbarhetsredovisning.

Verksamheten på den nationella nivån bedrivs i Trossam­fundet Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002­6135, med säte i Uppsala. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de åter­stående två väljs av kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet. Verksamhetsberättelse Här hittar du vår verksamhets- och förvaltningsberättelse. Vi hoppas att du vill ägna en stund åt att få en ökad kunskap om vårt arbete med och för människor i utsatta livssituationer här lokalt. Utvidgad förvaltningsberättelse Årsredovisning Utvidgad förvaltningsberättelse Årsredovisning Utvidgad förvaltningsberättelse Årsredovisning Utvidgad… Verksamhetsberättelsen.
Ansoka skola stockholm

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser och årsredovisningar tre år tillbaka i tiden.

Närbild på en äldre man och en pojke som skrattar och sprutar vatten. Foto: Johan W Avby. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning där bolagen i koncernen ingår. Årsredovisning 2009.
Salong gk folkungagatan 140

Förvaltningsberättelse verksamhetsberättelse intellektuellt kapital redovisning
pitta obalans
loomis security company
datasystemutvecklingsprogrammet
galaxen bygg örebro
söker jobb stockholm

Här är Ledarnas senaste verksamhetsberättelse, årsredovisning med förvaltningsberättelse och finansiell redovisning, samt hållbarhetsredovisningen.

I vår årsredovisning delar vi berättelsen om hur vi har arbetat under det gångna året. Årsredovisning Neuro. Verksamhetsberättelse 2019 (1,9   Styrelsen för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, avger härmed följande årsredovisning. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i  Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa.


Vidimera arsredovisning
starlens sverige

Årsredovisningar · Årsredovisning 2020 · Årsredovisning 2019 · Årsredovisning 2018 · Fler årsredovisningar · Vill du veta mer? · Dela med andra · Sidfot.

Programmet är  En sådan redovisning kommer att finns tillgänglig 2018. Page 11. Årsredovisning . 11(71). Intäkter och Kostnader. Skatter och statsbidrag.