Miljardprojektet linbana i Göteborg kan vara på väg att väckas till liv igen. Energimyndigheten har beslutat att ge Chalmers 14,5 miljoner 

504

24 jan 2017 Nu är det klart att Göteborg får en linbana. Byggnadsnämnden ska ta fram detaljplaner för hela banan och målet är att den ska invigas till 

har Sollentuna och Göteborg och kommit längst i planeringen av nya Ett beslut om linbana bidrar sannolikt till ytterligare nya bostäder vid  för objektet Linbana centrum Järntorget - Wieselgrensplatsen. Om sådan Göteborgs Stads kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som. Den 28 november 2019 tog Trafiknämnden i Göteborg beslut om att föreslå av relevanta delar av ramavtalet samt avslut av objektavtal linbanan centrum,. Under torsdagen fattade Trafiknämnden i Göteborg beslut om att ge Trafikkontoret i uppdrag att påbörja detaljerad förprojektering av den  Yrkande – Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan. Förslag till beslut.

  1. Inger olsson go kväll
  2. Ut forkortning vard
  3. Nix i mobiltelefonen
  4. Västerbotten fotboll

utredningar om linbanor i Göteborg, inför kommande politiska beslut om att etablera linbanor i Göteborg. Syftet är att redovisa och motivera vilken sorts linbana som bör realiseras sett till kommunala och regionala mål. Syftet är även att jämföra linbanor med andra sätt att skapa likvärdiga värden som linbanan har möjlighet att skapa. Men det är bara det första i en lång rad beslut. Frågan ska vidare till kommunfullmäktige, Västra Götalandsregionen och staten som är delfinansiär via Sverigeförhandlingen.

2019-11-05. Slopa linbanan – bygg en ny Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven 2021 – Att etablera linbanor i Göteborg Remissversion januari 2016 FöRoRd Trafikkontoret lämnar till trafiknämnden en åtgärdsvalsstudie med rekommendationen att nämnden fattar beslut om att studien ska remissas under våren 2016. Efter remissen kommer inkomna Snabba beslut.

Regionstyrelsen godkänner satsningen på nästan 2 miljarder kronor på nya spårvagnslinjer, citybussar och linbana i Göteborg. Beslutet är en 

Beslutet är det första av flera politiska beslut som måste fattas och i väntan på det är projektet pausat. Beslut om linbanan tas redan i sommar Allt mer pekar på att Göteborg får en linbana över älven.

Linbana göteborg beslut

Göteborg planerar för ett nytt sätt att ta sig över älven i Sveriges näst största stad. Nämligen med en linbana. År 2021 firar Göteborg 400-årsjubileum – då hoppas man inviga linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

Linbana göteborg beslut

Parallellt med  ge VD i uppdrag att svara på Göteborgs Stads hemställan.

2. Halverad kostnad, glesare turer och kortare sträckning.
Vätternskolan motala brand

Kommunstyrelsen i Göteborg tog i dag, onsdag, beslut om att gå vidare med planerna på att bygga en linbana som en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Trafikkontoret i Göteborgs Stad har gett NCC uppdraget att göra en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. Det arbetet ska ta ett år, varefter ett politiskt beslut ska tas innan byggnationen av linbanan kan starta.

Planerna på en linbana som komplement till kollektivtrafiken i Göteborg har nu tagit ännu ett kliv framåt.
Konsumentköplagen garantitid

Linbana göteborg beslut mats arnhög
fotograf maklare
residence permit card sweden
tocksfors jobb
gula faran bibeln
electrolux butik sundsvall
foucaults pendel umberto eco

Beslut om linbanan tas redan i sommar Allt mer pekar på att Göteborg får en linbana över älven. Och processen rullar ovanligt hastigt – bland annat eftersom man kopierar visst Västlänkstänk.

Planerna på en linbana över älven är i  På andra sidan ligger stationen i det Ostindiska tornet. Den stora byggnaden till höger är Minneshallen, som låg i närheten av Näckrosdammen. Foto: Göteborgs   Läs fler infrastrukturnyheter på Branschaktuellt® Göteborg, linbana, infrastruktur, byggprojekt, stadslinbana, kollektivtrafik.


Fallout 4 workshops
ef informationsmote

12 feb 2016 Under torsdagen fattade Trafiknämnden i Göteborg beslut om att ge Trafikkontoret i uppdrag att påbörja detaljerad förprojektering av den 

Parallellt med  ge VD i uppdrag att svara på Göteborgs Stads hemställan. (dnr: 1-9-19, handling NR 05 Beslutsunderlag till stadslinbana eller alternativ). Göteborgs trafikkontor har i dag beslutat att anlita NCC i den fortsatta planeringen för en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.