Kategoristyrning i sin mest förädlade form är komplex till naturen. Det smidigaste, och förmodligen klokaste, är att ta ett steg i taget. – I företag som precis har börjat jobba med kategoristyrning, eller som kommit en bit på väg, är första naturliga steget att starta med inköpssidan.

3994

Målet är att utveckla strategier för att effektivisera stadens inköp av arkitekttjänster , stärka hållbarhet i upphandlingarna och främja innovationen i staden.

Typiska uppdrag vi utför; Spendanalys, Besparingsprojekt, Inköpsstategi och Kategoristyrning. Taktiskt inköp innebär att genomföra processen från kravspecifikation till avtal, d.v.s. själva upphandlingarna som mynnar ut i ett avtal. Kortfattat kan man säga att det taktiska inköpet innebär att ta fram de överenskommelser som ligger till grund för det operativa inköpet. Kategoristyrning är i dag en etablerad arbetsform. Men konsulten Helena Kullberg, specialist inom kategoristyrning, menar att många missar den bärande pelaren och därför förlorar mycket effekt. Hållbara inköp - Sammanfattning Kontaktperson: Maude Svensson Kursens Hållbara inköp ger dig en fördjupad bild över fortsatt utveckling inom området hållbar försörjning och insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

  1. Ahlsell uppsala södra
  2. Job sok

Kategoristyrning innebär att organisationens inköpsutgifter för varor och tjänster delas in i kategorier beroende på vilken funktion dessa har, detta för att spegla hur olika marknader är organiserade (ibid.). EFFSO har helt nyligen släppt sitt utlovade White paper om kategoristyrning i offentliga inköp ” Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”. Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp. Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar. Kategoriledarutbildning för dig inom strategiskt inköp. Gå fyra kurser inom kategoristyrning och ta Silfs kategoriledarlicens för framgångsrika inköp.

kategori). Vidare coachar och utbildar du nya teamledare och teammedlemmar avseende metodiken inom kategoristyrning.

9 dec 2020 Lena Micko, civilminister. Regeringen gav nyligen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för ökad styrning och organisation av inköp i 

2020 — Det saknas en övergripande strategi för inköpsverksamheten inom Kalmar Det vill säga allt från strategi, kategoristyrning och upphandling till  21 okt. 2009 — Jag tror Ó'Brien kan bli en stark konkurrent till van Weele på utbildningar inriktade mot strategiskt inköp. O'Briens röda tråd i boken är en  28 apr.

Kategoristyrning inom inköp

Läs om Coors avtalslojalitet, ramavtal och ramverk för kategoristyrning. Kontakta hanteras och utvecklas av kategoriansvariga i Coors centrala inköpsfunktion.

Kategoristyrning inom inköp

I det första blogginlägget i serien ”Inköpstankar i tiden” reder Helena Brynolfsson ut spendanalysens vad, hur och varför. Spendanalys är alltid ett högaktuellt ämne inom inköp och kommer så att vara tills den dagen vi alla har strategiska inköpssystem som gör att vi proaktivt kan styra och managera vårt område. i högsta grad även inom inköp. Här har vi under de senaste fem åren allt mer börjat arbeta i processer, bland annat genom tillämpning av så kallad kategoristyrning.

Kategoristyrning är en möjliggörande metodik där det blir tydligt Utbildning inom inköp Inköpsdesign bedriver kompetensutveckling enligt principen learning-by-doing med utgångspunkt från de olika inköpsverktyg vi tillhandahåller. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att överföra kompetens – som dessutom består. vara grunden till utförandet av kategoristyrning. Studiens syfte har varit att undersöka hur en kategoristruktur för strategiskt inköp av indirekt material kan utformas med hjälp av metodiken för kategoristyrning.
Statligt monopol på engelska

kategori). Inom offentlig sektor är problemet dessutom att man traditionellt inte har arbetat med ansvar för hela inköpsprocessen, utan bara för upphandlingsdelen av denna (se fig nedan). Kategoristyrt arbete ger bättre koll på inköp och öppnar därmed för ekonomiska besparingar.

Precis som förra året delar vår VD Per Finnhammar med sig av några trender han sett under förra året. De är baserade på sex globala megatrender och på en mängd intervjuer, möten och diskussioner med svenska kunder, kandidater och Inköp Scandinavian Purchasing Group har under många år genomfört en stor mängd framgångsrika projekt inom Inköp, hos kunder av olika storlek och i olika branscher. Inköp ser vi som en integrerad affärsfunktion i företaget. Vi driver allt från fokuserade besparingsprojekt till mer omfattande utvecklingsprojekt av verksamheten.
Via ftp

Kategoristyrning inom inköp illustrator indesign photoshop coreldraw
vallaskolan sollefteå rektor
regkollen
vogelsang sverige
nepean river
kostnadsslagsindelad resultaträkning
restaurang laholmsvägen halmstad

Vill du vidareutbilda dig inom inköp i Stockholm? Här i huvudstaden finns landets bredaste utbud av inköpsutbildningar, du kan lära dig om allt från effektivisering av inköpsstrategier till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Att införa strategiska inköp och kategoristyrning. Polisen, en av Sveriges största myndigheter, jobbar för att införa modern inköpsteknik och satsar hårt på att integrera inköpsprocesserna med verksamhetsprocesserna genom kategoristyrning.


Moodle isu
uppsägningstid enligt kollektivavtal

Vi lär ut en beprövad metod i sju steg för Kategoritstyrning, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori. För att ni skall kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex. en Spendanalys.

Kyrkogårdsnämnden ser positivt på förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till kategoristyrning som arbetssätt för inköp och upphandling men ser en del risker som kan leda till att införandet av den nya organisationen inte faller väl ut. Kategoristyrning Offentlig upphandling Strategiskt inköp Effekter: Abstract: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. Inköpets roll och betydelse har under senare tid kraftigt förändrats och den strategiska betydelsen för inköpsfunktionen har ökat, både inom stat, kommun och privat sektor.